Informacja o kampanii lepszy start dla twojego dziecka

 

Cel

„Lepszy start dla Twojego dziecka” to ogólnopolska kampania edukacyjna mająca na celu
uświadomienie, że każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita przez kobietę w ciąży może mieć bardzo szkodliwy wpływ na rozwój dziecka. Celem kampanii jest edukacja na temat zagrożeń dla rozwoju dziecka wynikających ze spożywania przez kobiety w ciąży nawet niewielkiej ilości napojów zawierających alkohol. Organizatorzy zwracają uwagę, że każdy rodzaj napoju alkoholowego przenika barierę łożyska oddzielającą krwiobieg matki od krwiobiegu dziecka, a rozwijające się dziecko nie ma jeszcze wykształconych enzymów umożliwiających eliminację alkoholu. Prowadzone działania mają za zadanie uświadomienie, że picie nawet niewielkich ilości alkoholu w czasie ciąży zwiększa ryzyko poronienia, przedwczesnego porodu, wystąpienia wad wrodzonych i zahamowania wzrostu płodu.

 

Historia

Kampania „Lepszy start dla Twojego dziecka” została zainicjowana w 2008 roku w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu branży spirytusowej.

 

2008 r. – Pierwsza edycja kampanii

Przeprowadzone działania informacyjne i edukacyjne w pierwszej edycji kampanii obejmowały opracowanie i dystrybucję ulotek i plakatów do szpitali, klinik, aptek, lekarzy ginekologów i położnych na terenie całego kraju, a także informacje i reklamy w prasie oraz w mediach elektronicznych. Stworzenie kreacji poprzedziły badania jakościowe, które pozwoliły nakreślić kierunek reklamy tak, aby w najefektywniejszy sposób trafiała ona do grupy docelowej, czyli kobiet w wieku 18–35 lat, studentek, osób wkraczających w życie zawodowe oraz już mających ugruntowaną pozycję zawodową. Reklamy można było zobaczyć w tytułach takich jak „Dziecko”, „Mam Dziecko”, „Wysokie Obcasy”, „Przekrój” czy „Metro”. Patronat honorowy nad pierwszą edycją kampanii sprawowali: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Położnych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego. Ambasadorkami kampanii zostały znane mamy – Magdalena Rożczka i Jagna Marczułajtis. Jak pokazały wyniki badania opinii przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 300 kobiet w wieku od 20 do 35 lat, kampania dotarła z przekazem do 43% kobiet z grupy docelowej. 11% respondentek zmieniło swój stosunek do kwestii picia alkoholu w czasie ciąży.

 

2009 r. – Druga edycja kampanii

W ramach drugiej odsłony kampanii w przychodniach, klinikach i szpitalach w całym kraju dystrybuowano ulotki i plakaty, a ponad to ulotki były dodawane także do testów ciążowych oraz insertowane w Magazynie Pielęgniarki i Położnej. Ośrodek badawczy przeprowadził badanie efektywności kampanii, z którego wynikało, że dotarła ona do 40% kobiet w ciąży: dostrzegły one kampanię przede wszystkim na plakatach (45%) i na ulotkach w przychodniach (40%). Główne przekazy kampanii uznano za warte zapamiętania i czytelne: 60% kobiet jeszcze przed kontaktem z kampanią było przekonanych o szkodliwości spożywania alkoholu w czasie ciąży, a 21% zadeklarowało, że pod wpływem kampanii zmieniło swój stosunek do picia alkoholu w czasie ciąży.

 

2010 r. – Trzecia edycja kampanii

W 2010 r. działania edukacyjne adresowane były nie tylko bezpośrednio do kobiet, ale także do mlekarzy ginekologów oraz położnych. Aż 300 000 ulotek i 850 plakatów trafiło do przychodni i szpitali w całym kraju, a kolejnych 10 000 ulotek zostało przekazanych personelowi medycznemu m.in. jako insert do „Magazynu Pielęgniarki i Położnej”. W aptekach w całej Polsce pojawiło się 1000 standów z 150 000 ulotek. Ponadto, hasło kampanii wraz z adresem strony internetowej www.lepszystart.com.pl pojawiło się na ulotkach wybranych testów ciążowych.

 

2011 r. – Czwarta edycja kampanii

Działania w ramach czwartej odsłony kampanii obejmowały dystrybucję materiałów kampanii w przychodniach i aptekach w całym kraju, a także podczas kursów przygotowujących do małżeństwa. W ulotkach testów ciążowych umieszczono informację o następującej treści: „Każda ilość alkoholu spożywanego w czasie ciąży, może doprowadzić do uszkodzenia płodu. Więcej na stronie kampanii Lepszy Start dla Twojego dziecka”. Wśród działań skierowanych do personelu medycznego warto wymienić umieszczenie kreacji kampanii obok artykułu tematycznego w miesięczniku „ABC Zdrowia mamy i dziecka” oraz dołączenie ulotek kampanii jako insert do „Magazynu Pielęgniarek i Położnych” i kwartalnika „Położna”. W ramach kampanii, wspólnie z telewizją szpitalną, został przygotowany program edukacyjny „W ciąży nie piję – Lepszy start dla Twojego dziecka”. W materiale tym znalazły się wypowiedzi położnej – Leokadii Jędrzejewskiej – Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położnictwa oraz ginekologa – prof. Ryszarda Poręby – Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Materiał był emitowany w placówkach zdrowotnych w TV Medica – kanale medycznym o charakterze edukacyjnym.

 

2012 r. – Piąta edycja kampanii

Piątej edycji kampanii towarzyszyła reklama prasowa w magazynach parentingowych i medycznych oraz działania w Internecie. Ponadto przygotowano ponad 200 000 ulotek i plakatów, które były dystrybuowane w 1 000 aptek i 500 przychodni i gabinetów ginekologicznych na terenie całego kraju. Materiały kampanii trafiły również do kobiet w ciąży oraz pracowników służby zdrowia za pośrednictwem centrów medycznych sieci Enel-med. Do personelu medycznego przekazano 5 000 ulotek jako insert w kwartalniku „Położna” oraz poprzez reklamę w „Magazynie Pielęgniarek i Położnych”. Po raz kolejny przekaz kampanii został umieszczony na ulotkach dołączanych do testów ciążowych firmy Domowe Laboratorium. Dodatkowo 10 000 ulotek zostało rozdanych osobom biorącym udział w kościelnych kursach przygotowujących do małżeństwa. Podobnie jak w poprzedniej edycji kampanii i tym razem w TV Medica wyświetlany był film „W ciąży nie piję – Lepszy start dla Twojego dziecka” z udziałem ekspertów z zakresu pediatrii i położnictwa. Główne założenia kampanii, działania oraz wyniki badań były prezentowane podczas I Międzynarodowego Kongresu Położnych.

 

2013 r. – Szósta edycja kampanii

Głównym działaniem realizowanym w 2013 r. było prowadzenie profilu „Zdrowa ciąża” na Facebooku. Profil prowadzony był we współpracy z położną, która na bieżąco komentowała wpisy i udzielała profesjonalnych porad, a raz w tygodniu odpowiadała na pytania użytkowników podczas czatu. Regularnie pojawiały się również posty dotyczące zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu w czasie ciąży. Ponadto podczas targów Mother & Baby w Warszawie zorganizowano warsztat z położną “Czy kieliszek wina jest grzechem?” podczas którego przyszłe mamy mogły zadawać pytania dotyczące wpływu alkoholu i innych używek na zdrowie w ciąży. Zorganizowano również warsztaty dla położnych poświęcone ich roli w edukacji społecznej. Podczas warsztatów położne z całej Polski dyskutowały na temat spożywania alkoholu i innych używek przez kobiety w ciąży, a także o tym jak prowadzić rozmowy z pacjentami na trudne tematy. Podobnie jak w poprzednich latach w TV Medica wyświetlany był 10-minutowy film edukacyjny W ciąży nie piję – Lepszy start dla Twojego dziecka.

 

2014 r. – Siódma edycja kampanii

W 2014 r działania skupiły się na prowadzeniu profilu „Zdrowa ciąża” na Facebooku. Dodatkowo w wydawnictwie lekarskim ukazał się artykuł „Alkohol a ciąża: stan wiedzy na 2014 rok”. Kontynuowano również wyświetlanie filmu „W ciąży nie piję – Lepszy start dla Twojego dziecka” w TV Medica.

 

2015 r. – Ósma edycja kampanii

W ramach działań ósmej odsłony kampanii kontynuowano prowadzenie profilu „Zdrowa ciąża” na Facebooku. Zdecydowaną większość, 93%, fanów stanowiły kobiety w wieku 18-44 lat. Strona była prowadzona we współpracy z położną, dzięki czemu młode mamy mogły zadawać pytania i uzyskiwać profesjonalne porady. Minimum dwa wpisy w miesiącu dotyczyły konsekwencji spożywania alkoholu w czasie ciąży. Warto zauważyć, że w marcu 2015 r. profil posiadał 39 110 fanów, a pod koniec 2015 r. 68 000, co oznacza 42% przyrost.

Ulotka
Plakat
Baner internetowy