Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem danych jest Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZPPPS) z siedzibą w Warszawie 00-074, ul. Trębacka 4, lok. 111.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu określonym w wyrażonej klauzuli zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych
  • ich sprostowania
  • usunięcia
  • ograniczenia przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Cofnięcie zgody można zrealizować poprzez przesłanie informacji na adres mail m.perz@zppps.pl
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celu określonego w wyrażonej zgodzie lub do czasu odwołania zgody.
 6. Odbiorcami danych są: dostawcy usług internetowych, operatorzy pocztowi oraz mogą być: podwykonawcy ZPPPS w przypadku, w którym usługa jest realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.