Organizator

Organizatorem kampanii jest Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) – organizacja branżowa zrzeszającą 19 producentów napojów spirytusowych. Związek podejmuje działania na rzecz rozwój branży spirytusowej w Polsce i za granicą poprzez współpracę z przedstawicielami władzy publicznej oraz organizacjami społecznymi. ZP PPS zajmuje się analizą i konsultowaniem społecznym projektów aktów prawnych, umacnia wielowiekową tradycję produkcji wyrobów spirytusowych w Polsce. ZP PPS realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w branży spirytusowej. Podejmuje również szerokie działania edukacyjne mające na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń związanych z nieodpowiedzialną konsumpcją i sprzedażą.

Od 2008 r. prowadzi kampanie edukacyjne zapobiegające nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, m.in. „Piłeś? Nie jedź!” oraz „Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie” (www.alkoholzawszeodpowiedzialnie.pl).

Ulotka
Plakat
Baner internetowy